Регистрирана в България
Сфера на дейност: Производство
Бизнес Категории: Строителство и Екстериор